Kiinteistönarviointi

Tarjoamme alueen ainoana välitysliikkeenä myös auktorisoidun kiinteistöarvioijan palveluja. KHK ja AKA ovat keskuskauppakamarin myöntämiä korkeimman kiinteistöarvioinnin pätevyyden osoittavia lyhenteitä. Auktorisoitua kiinteistönarviointia tarvitaan tilanteissa, joissa kiinteistölle tarvitaan puolueeton ja asiantunteva hinta-arvio. Ositukset, perinnönjaot, vakuusneuvottelut, apportit, julkisyhteisöjen kohteet tai vaikeasti arvioitavat kohteet ovat tapauksia, joissa tarvitaan puolueettomia AKA-arvioita.

Keskuskauppakamari valvoo AKA-arvioijien työn laatua ja osaamista. Arviolausunnosta on mahdollisuus valittaa kiinteistöarvioinnin valituslautakunnalle. KHK-arvioita tehdään laissa säädetyissä tapauksissa mm. kiinteistörahastojen omistamien kiinteistösalkkujen arvon määrittämiseksi.

Lue lisää Keskuskauppakamarin verkkosivustolta

ISitOK Oy
Papinkatu 19 (WSOY-talo), 06100 Porvoo
Puh. 040 53 53 567
Y-tunnus: 2203306-5

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)