MAATILAVERKKO

Asuntoverkko Porvoo on maatila- ja metsäkiinteistöjen osaaja. Tarjoamme maatila/ metsätila-asiakkaillemme kiinteistöarvioinnin ja -välityksen huippupalvelua.


Maatila on kiinteistönarvioijalle usein haastava kohde.

 • Arvioidaanko tila tuottoarvon, kustannusarvon vai kauppa-arvon mukaisesti?
 • Arvioidaanko pellot, metsä, rakennukset, lomatontit ja maa-ainespaikat yhtenä kokonaisuutena vai toisistaan erotettavina osina?
 • Onko kokonaisuus yhtä kuin osiensa summa?
 • Onko tunnearvoilla tai kauneusarvoilla merkitystä?
 • Otetaanko tukioikeudet huomioon osana kiinteistön arvoa vai erillisenä eränä?
 • Osaako arvioija myös kertoa erilaisista verotuksellisista tai rahoituksellisista vaihtoehdoista?
 • Pystyykö arvioija herättämään eri osapuolien luottamuksen ristiriitatilanteissa?
   

Osaaminen perustuu sekä koulutukseen että kokemukseen.

LKV Karri Ollila on Suomen ainoa agronomi, jolla on AKA/KHK-pätevyys. Karrin maisteriopintoihin on aikanaan kuulunut sekä yksityismetsätalouden ja metsäarvioinnin opintoja että Maanmittauslaitoksessa tehty maatalousmaan arviointiin liittyvä pro gradu-tutkimus. Lisäksi Karri on toiminut yli 20 vuotta maatalousyrittäjänä ja on metsäkeskuksen määrittelemä metsäammattilainen.

Käytössämme on kaikki kauppatavat:

 • Hiljainen kauppa: kysytään toivotuilta mahdollisilta ostajilta tarjouksia
 • Avoin tarjouskilpailu
 • Normaali kiinteistönvälitys
 • Huutokauppa (netti tai perinteinen)

Puolueeton AKA-kiinteistöarviointi Perinnönjako, verotus, vakuus, kauppa


V-S, Kanta-Häme

Petteri Urmas, Agrol. (AMK
Maaseudun Notariaatti Oy LKV
044 484 3314
maaseudun.notariaattoski.fi

Satakunta, E-PO

Juha Ohrankämmen, Agrol. (AMK)
Kiinteistönvälitys Provinssi Oy LKV
0440 950166
juha.ohrankammerovinssi-lkv.fi

Pirkanmaa

Erkki Luotonen, Agrol.
AGROTALO OY LKV, Arviointipalvelu
0400-626252
erkki.luotonegrotalo.fi

Uusimaa, Itä-Suomi

Karri Ollila, MMM, agr.
ISitOK Oy LKV, Asuntoverkko Porvoo
040 53 53 567
karri.ollilsuntoverkko.com
AKA- keskuskauppakamarin auktorisoima www.kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi

ISitOK Oy
Papinkatu 19 (WSOY-talo), 06100 Porvoo
Puh. 040 53 53 567
Y-tunnus: 2203306-5

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)